skip to main content
  • Home
  • Wie moet de sectoranalyse (laten) uitvoeren?

Het (laten) uitvoeren en opstellen van een sectoranalyse moet gebeuren door een samenwerkingsverband van ten minste één werknemersorganisatie en één werkgeversorganisatie in een sector. De samenwerking kan georganiseerd worden binnen één sector en binnen of tussen één of meerdere branches.

Willen de samenwerkende partijen MDIEU-subsidie aanvragen, dan moeten ze in onderling overleg een hoofdaanvrager aanwijzen die hen hierbij vertegenwoordigt. De hoofdaanvrager moet ten tijde van de subsidieaanvraag al ten minste twee jaar bestaan en kan alleen een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O fonds zijn.

Een samenwerkingsverband mag zelf bepalen of het de analyse vanuit de eigen organisaties laat opstellen, of hiervoor gebruik maakt van externe expertise. In het laatste geval moet het samenwerkingsverband zich houden aan de aanbestedingsregels zoals die voor de eigen organisaties gelden.

SPDI kan ondersteuning bieden bij het opstellen van sectoranalyses.