skip to main content

Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) is een zelfstandig opererende organisatie met een groot netwerk van deskundige adviseurs en procesbegeleiders. Naast een algemene vraagbaakfunctie bieden wij sectoren en bedrijven diverse vormen van begeleiding en advies. Alle kennis en tools die we dankzij subsidies van het ministerie van SZW ontwikkelen, stellen we gratis beschikbaar via onze site. Overweeg je om onze ondersteuning ten behoeve van eigen activiteiten in te schakelen, dan voorzien we je hiervoor graag van een offerte. De kosten die we in rekening brengen, hebben uitsluitend tot doel onze inzet te organiseren en te bekostigen. De enige winst die wij nastreven is een duurzamer inzetbaar Nederland.

SPDI werkt hard aan een groeiende verzameling tools en kennisinstrumenten. We nodigen je van harte uit om deze via de themapagina’s op onze site te bekijken. Ze zijn volledig kosteloos beschikbaar dankzij subsidies van het ministerie van SZW. Het ministerie ondersteunt ons ook bij verdere uitbreiding van het aanbod. Zo willen we ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers de komende tijd zo groot mogelijke stappen zetten richting duurzame inzetbaarheid. De op onze site beschikbare praktijkvoorbeelden zijn een prachtige illustratie van wat er dankzij deze mooie samenwerking allemaal mogelijk is.

Subsidieregeling MDIEU

De Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is een subsidieregeling voor sectoren en bedrijven die willen investeren in duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Met als doel dat werknemers gezond, bekwaam en met plezier kunnen doorwerken tot hun AOW-leeftijd. Daarnaast kunnen oudere werknemers met zwaar werk dankzij de RVU regeling van MDIEU eerder stoppen met werken.

Lees meer over MDIEU

De Regeling Vervroegd Uittreden is onderdeel van de MDIEU regeling. Als er tussen werkgevers en werknemers afspraken zijn gemaakt, kunnen werknemers met zwaar werk die geboren zijn tussen 1955 en 1961 maximaal drie jaar voor ze de AOW-leeftijd bereiken, stoppen met werken. Zij ontvangen dan tot hun AOW een RVU-uitkering.

Expeditieregeling

Veel bedrijven en organisaties worstelen momenteel met knelpunten rond kwaliteit en toekomst van werk. Tegelijkertijd is er al veel bekend over wat wel en niet werkt. SZW stimuleert door middel van de Expeditieregeling het breder toepasbaar maken van die kennis door het subsidiëren van onderzoek naar succesfactoren bij het implementeren van interventies of werkwijzen.

Betaalde SPDI-activiteiten

Er zijn ook activiteiten waarvoor je van ons wél een offerte en een of meer facturen ontvangt. Bijvoorbeeld advisering aan een bedrijf buiten de MDIEU-regeling. Om bedrijven en sectoren optimaal te kunnen ondersteunen, werken we met een netwerk van deskundige adviseurs en procesbegeleiders. Hun inzet en werkzaamheden moeten natuurlijk wel worden betaald. SPDI werkt hiervoor met heldere, marktconforme tariefafspraken en streeft zelf geen winst na. Als wij met dekking van onze kosten mogen helpen om werknemers in jouw bedrijf of sector duurzaam inzetbaar te maken, is dat voor ons beloning genoeg.

SPDI helpt – helpdesk

SPDI biedt hulp voor algemene vragen over de MDIEU-regeling. De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen hebben we alvast op een rij gezet. Mochten er nog andere vragen zijn, mail ons dan. Wij zorgen dat één van onze MDIEU-experts contact met je opneemt.