skip to main content
  • Home
  • MDIEU Toolkit sectoranalyse stap 1: voorbereiding

Je gaat aan de slag met de sectoranalyse. Zoals vaak, is een goede voorbereiding het halve werk. Vooraf tijd maken voor projectinrichting draagt bij aan een soepel proces. Met deze tips en handige planningstool maak je een vliegende start.

Projectinrichting

Het is zinvol om voorafgaand aan een traject naar sectoranalyse na te denken over het proces. Voer je de analyse als sector zelf uit of zoek je externe ondersteuning? SPDI kan daarbij helpen. Mogelijk kan een brancheorganisatie, O&O-fonds of sectoraal kennisinstituut of pensioenfonds ondersteunen.

Samenstelling ontwerpteam

Je maakt de sectoranalyse met sociale partners in een samenwerkingsverband. SPDI adviseert om bij aanvang een ontwerpteam te vormen dat de analyse uitvoert. Dit team bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit het samenwerkingsverband. Neem mensen op die goed weten wat er leeft in organisaties en op de werkvloer. Denk naast bestuurders van de sociale partners bijvoorbeeld aan werkgevers, MT-leden, HRM’ers, OR-leden of kaderleden. De omvang van het ontwerpteam verschilt per sector. Idealiter bestaat het team uit 6 tot 12 personen.

Aanvraag MDIEU

Na afronding van de sectoranalyse kan je samenwerkingsverband een subsidieaanvraag vanuit MDIEU doen. Daarvoor is een activiteitenplan nodig. In een kosteloze ontwerpsessie helpt SPDI bij de vertaling van de grootste knelpunten uit de sectoranalyse naar concrete activiteiten.

Tools voor de voorbereiding van de sectoranalyse:

Randvoorwaarden sectoranalyse

De subsidieregeling stelt eisen aan de sectoranalyse. SPDI zet ze in dit overzicht op een rij, zodat je vooraf goed weet waar je aan begint.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je hebt een ontwerpteam gevormd en wil samen een sectoranalyse voor de MDIEU-subsidie maken. En wil vooraf graag weten waar zo’n sectoranalyse eigenlijk minimaal aan moet voldoen. Dat inzicht krijg je snel met dit overzicht van de randvoorwaarden.

Planningstool sectoranalyse

De doorlooptijd van een sectoranalyse bedraagt al snel 12 weken. Dat vraagt om een strakke planning. Vanwege de korte doorlooptijd en de verschillende partijen is het verstandig om alle te nemen stappen in het begin van het traject in te plannen. Dat kan met deze handige planningstool.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je hebt een ontwerpteam gevormd en wil samen een sectoranalyse voor de MDIEU-subsidie maken. Maar wie voert wanneer welke taken uit? Met de Planningstool sectoranalyse kun je als samenwerkingspartners de planning en werkverdeling vastleggen.