Struikelmap arbeidstijden

woensdag 13 januari 2021 · Leestijd 1 minuut

Het werktijdenrooster… en de praktijk

Een werktijdenrooster is een papieren werkelijkheid. Vaak wijkt de dagelijkse praktijk er flink van af. Dit komt doordat mensen op de werkvloer veel ad hoc keuzes maken, in reactie op allerlei onverwachtse situaties op de werkvloer of wensen vanuit de  privésfeer. Hoe duurzaam pakken de arbeidstijden in jouw organisatie dan werkelijk uit? 

Met de Struikelmap Arbeidstijden kun je dit in kaart brengen en inventariseer je de knelpunten. Ook helpt het je signalen te herkennen die wijzen op een knelpunt in jouw organisatie en de juiste vragen te stellen om dit boven tafel te krijgen. 

Deel deze pagina via: