skip to main content
  • Home
  • Kunnen we ondersteuning krijgen bij de stap van sectoranalyse naar activiteitenplan?

SPDI kan dankzij subsidie van het ministerie van SZW een kosteloze ontwerpsessie verzorgen. Hierin vertalen de sociale partners samen de grootste knelpunten uit de sectoranalyse naar concrete activiteiten.

Belangrijk om vooraf te weten: de ontwerpsessie is bedoeld als voorbereiding op het schrijven van een activiteitenplan. Het daadwerkelijk schrijven van het plan en het aanvragen van MDIEU-subsidie vallen hierbuiten.