skip to main content
  • Home
  • MDIEU Toolkit sectoranalyse stap 5: eindrapportage

De finish is in zicht! In deze laatste stap komt alle opgehaalde informatie samen in het eindrapport: de sectoranalyse. De sectoranalyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.

Opstellen eindrapport

Alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit de voorgaande stappen komt samen in het eindrapport. Je presenteert de sectoranalyse in een laatste sessie met het ontwerpteam. Waar nodig kun je dan de laatste wijzigingen doorvoeren. Het ontwerpteam moet de sectoranalyse ondertekenen en uploaden via het subsidieportaal.

Aanvraag MDIEU-subsidie activiteitenplan DI

Je kunt als sector MDIEU-subsidie aanvragen voor een activiteitenplan voor DI, met of zonder RVU. In dat geval vormt de sectoranalyse de basis voor de ontwikkeling van een activiteitenplan. In een kosteloze ontwerpsessie ondersteunt SPDI bij de vertaling van de grootste knelpunten in de sectoranalyse naar concrete activiteiten.

MDIEU Toolkit sectoranalyse: SPDI format sectoranalyse

Sectoren kunnen de inhoud van de sectoranalyse zelf bepalen. Wel zijn een aantal onderdelen verplicht vanuit de MDIEU. Dankzij dit format weet je zeker dat er niets ontbreekt. Met het format voor de factsheet zet je vervolgens alle informatie overzichtelijk op een rij.

Wanneer gebruik je deze tool?

De laatste stap in het traject naar sectoranalyse is het maken van een eindrapportage. Het is handig om na iedere stap alle verzamelde informatie al in het format te zetten. Zo verzamel je gaandeweg de inhoud. Door het SPDI format sectoranalyse te gebruiken, weet je zeker dat de eindrapportage alle verplichte onderdelen bevat.