Arbeidsverhoudingen

woensdag 13 januari 2021 · Leestijd 3 – 4 minuten

Met succes werken aan duurzame inzetbaarheid kan alleen als leiding en medewerkers in een bedrijf of instelling goed samenwerken. Dit vraagt om een creatieve dialoog. Wat is de gewenste toekomst van de organisatie, hoe kunnen medewerkers hier optimaal aan bijdragen en wat is daarvoor nodig? Of deze dialoog plaatsvindt en in welke sfeer dat gebeurt, bepaalt de kans op succes bij alle duurzame inzetbaarheidsthema’s die een organisatie aanpakt. Daarnaast draagt deze samenwerking op zichzelf bij aan de motivatie en gezondheid van medewerkers.

Samenwerking is de sleutel

Of en hoe de leiding en medewerkers van een organisatie met elkaar in gesprek gaan, bepaalt in sterke mate of een aanpak voor duurzame inzetbaarheid kans van slagen heeft. Stappen voorwaarts zetten is alleen mogelijk door de belangen van de organisatie én medewerkers in ogenschouw te nemen. Door er met elkaar over te spreken, en elkaars inbreng serieus te nemen. Want werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt beweging van iedereen: leiding én medewerkers.

Een onmisbare dialoog

Zonder creatieve dialoog is het onmogelijk oplossingen voor duurzame inzetbaarheid te vinden die medewerkers en werkgever passen. Dit heeft alles te maken met veranderde opvattingen over werk. Medewerkers willen niet alleen een inkomen, maar ook ruimte voor zelfontplooiing en prettige sociale contacten. Werkgevers verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid, een actieve houding, flexibiliteit en samenwerking. Een positieve uitruil is zeker mogelijk, maar vraagt wel om goede afstemming.

Behoefte aan deskundig advies

Als HR-professional, OR-lid of vakbondslid weet je als geen ander hoe belangrijk goede arbeidsverhoudingen in jouw organisatie zijn. Maar ook dat een goede verstandhouding niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe ruim je belemmeringen op dit terrein effectief samen uit de weg? Onze adviseurs weten hoe je een constructieve dialoog bevordert. Maak vrijblijvend kennis en ervaar wat we voor je kunnen doen.

Onze visie: een randvoorwaarde én een katalysator

Bij iedere inspanning voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een toekomstbestendige organisatie zijn constructieve arbeidsverhoudingen een essentiële randvoorwaarde. Zo is vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden nodig om de juiste keuzes te maken over scholing. En is effectief werken aan een veilig en gezond werkklimaat alleen mogelijk als er respect en waardering is voor de ideeën van medewerkers.

Daarnaast vormen arbeidsverhoudingen een factor die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers direct kan belemmeren of bevorderen. Zo hebben de werksfeer, collegiale verhoudingen en invulling van het leiderschap directe invloed op de motivatie, betrokkenheid en (mentale) gezondheid.

Maar behalve een randvoorwaarde zijn goede verhoudingen ook een katalysator. Door aan de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen te werken, kunnen werkgever en medewerkers alle andere thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid een positieve impuls geven. Want constructieve samenwerking versterkt beweging en energie.

Waar liggen de oplossingen in jouw organisatie?

Maak je keuze uit de tools en hulpmiddelen. Ondersteuning of meer informatie nodig? Het SPDI-team biedt dit graag!

Deel deze pagina via: