skip to main content

Arbeidstijden

Het goed regelen van werktijden is voor werknemers en organisaties belangrijk. Het houdt een organisatie draaiende en werknemers blijven duurzaam inzetbaar. Een goede balans tussen de wensen van werknemers en werkgevers is een voorwaarde. Dat lukt alleen door samen in gesprek te gaan en afspraken te maken.

Een thema met brede impact

Er zijn veel factoren om rekening mee te houden bij het organiseren van de arbeidstijden. De planning van de productie of dienstverlening bijvoorbeeld. Niet alleen moeten er steeds voldoende mensen zijn om het proces draaiende te houden. Deze mensen moeten samen ook de juiste kennis en capaciteiten hebben die nodig zijn in het proces. De werktijden van werknemers hebben namelijk ook gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan stress die wordt veroorzaakt door onvoorspelbare werkschema’s of werken in de nacht. Als de balans tussen werk en vrije tijd voortduren doorslaat naar een kant, kan dit leiden tot afname in motivatie, lagere prestaties en ziekteverzuim. Daarom is het belangrijk voor werknemers als de werkgever, belangrijk om te streven naar duurzame werktijden.

Succesvolle aanpak is méér dan alleen het rooster

Arbeidstijden zijn een cruciale factor voor duurzame inzetbaarheid. Toch is dit geen eenvoudige taak. Het duurzaam organiseren van werktijden, met aandacht voor kosten en productiviteit, is het begin van het proces. Een duurzame aanpak vraagt om zorgvuldige workforce planning:  het juiste aantal mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment en de juiste plek, zowel nu als in de toekomst.

Dit vraagt betrokkenheid van zowel leidinggevenden als medewerkers vanaf het begin. Belangrijk is ook om verder te kijken dan alleen het werkrooster en de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer te analyseren. Vaak hebben alledaagse beslissingen een grote impact op duurzame werktijken. SPDI benadrukt het belang van een holistische aanpak om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Tools

Checklist nachtarbeid en gezondheidsbeleid

Een tool waarmee je zelf direct aan de slag kunt om nachtarbeid of de negatieve gevolgen ervan te verminderen.

Struikelmap arbeidstijden: inzicht in de knelpunten in het rooster

Vind knelpunten in het rooster en leer hoe je ermee aan de slag kunt.

Roostervuistregels: 11 aandachtspunten voor gezond en prettig werken

11 Tips om het rooster voor iedereen gezond en prettig te houden.

Onze visie op arbeidstijden

Kijk verder dan het rooster en wees je bewust van de complexiteit van arbeidstijden. Houd bijvoorbeeld rekening met veranderingen voor organisaties en medewerkers op korte én lange termijn en vind een goede balans tussen individueel en collectief

Wil je meer informatie of advies?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij kennen de praktijk en weten hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk kunt vormgeven.