skip to main content

Arbeidsverhoudingen

Goede, op samenwerking gerichte, arbeidsverhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers zijn essentieel voor een succesvolle aanpak op duurzame inzetbaarheid. Dit kan het best met een dialoog waarin de belangen van de organisatie én werknemers aan bod komen, heeft de grootste kans van slagen.

Het gesprek tussen werkgever en werknemers

De werksfeer, collegiale verhoudingen en invulling van het leiderschap bepalen de arbeidsverhoudingen en hebben directe invloed op de motivatie, betrokkenheid en (mentale) gezondheid van medewerkers. Werknemers en werkgever gaan met elkaar in gesprek over wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. En over wat de organisatie nodig heeft om goede resultaten te kunnen behalen. Werknemers willen bijvoorbeeld niet alleen een inkomen, maar ook ruimte voor ontwikkeling en prettige sociale contacten. Werkgevers verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid, actieve houding en flexibiliteit. Door er met elkaar over te praten en het delen van elkaars wensen en behoeften is een positieve uitruil mogelijk.

Betrokkenheid en vertrouwen

Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid waarin werknemer en werkgever elkaar serieus nemen. Werken aan kwaliteit van arbeidsverhoudingen zorgt voor gezondheid en motivatie van werknemers. En niet te vergeten: op de continuïteit van de organisatie.

Tools

Dialoogspel arbeidsverhoudingen

Ontdek hoe de arbeidsverhoudingen zijn en hoe je ze kunt beïnvloeden.

Krachtenveld arbeidsverhoudingen

Bekijk de samenwerking tussen partijen in de organisatie en kijk waar het nog beter kan.

Onze visie op arbeidsverhoudingen

Je kunt alleen vooruitgang boeken op het gebied van duurzame inzetbaarheid als de arbeidsverhoudingen goed zijn. Er is een dialoog tussen werknemers en werkgevers nodig met aandacht voor beide belangen.

Wil je meer informatie of advies?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij kennen de praktijk en weten hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk kunt vormgeven. 

Uit de praktijk

Waardevolle loopbaan- en veranderinzichten bij KCB
Corona, het klimaat, stikstofproblemen, inflatie, hoge energieprijzen: anno 2022 leveren de talloze crises voor veel werkgevers en werknemers een instabiele situatie op. Hoe voorkom je dat zulke onzekerheid duurzame inzetbaarheid ondergraaft? Dit vraagstuk is een mooie aanleiding om inzichten op te halen bij Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB). Dit zelfstandig bestuursorgaan heeft door specifieke sectoromstandigheden al langer ervaring met instabiliteit en veranderopgaven.