skip to main content

Leren, ontwikkelen en loopbaan

Duurzaam inzetbaar blijven, betekent ook: blijven leren en blijven ontwikkelen. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kun je als werkgever je werknemers stimuleren om gebruik te maken van het scholings- en loopbaanaanbod in je organisatie?

Goed geschoolde werknemers tellen voor twee

Blijven leren, je blijven ontwikkelen en regelmatig nadenken over je loopbaan is voor iedere medewerker essentieel om duurzaam inzetbaar te blijven. Voor de organisatie is het belangrijk om mee te kunnen bewegen met de markt of ontwikkelingen in het vakgebied.

Zorg dat het aanbod past bij de vraag

Niet iedereen leert en ontwikkelt zich op dezelfde manier. Sommigen leren door lessen te volgen en teksten te lezen. Anderen hebben meer baat bij leren in de praktijk, op de werkvloer. Ga daarom niet alleen na wat je als organisatie nodig hebt om ‘bij de tijd’ te blijven. Bespreek óók met je werknemers wat zij nodig hebben aan richting, ruimte en steun om te gaan leren. Voorkom dat scholings- en ontwikkelingsaanbod onbenut blijft. Je kunt daarvoor gebruikmaken van onze tools.

Tools

Zo werkt leren en ontwikkelen wél!

Wil jij jouw leerbehoefte of die van de organisatie naar boven halen, stimuleren of activeren? Probeer dan deze tool met korte checklist zo werkt het (niet/wél) zoals ik wil.

Interventiewijzer: leren, ontwikkelen en loopbaan

Onderzoek welke keuzes werkgevers en werknemers kunnen maken om ontwikkel- en loopbaandoelen te bereiken.

Onze visie op leren, ontwikkelen en loopbaan

Waar staat de organisatie over vijf jaar? Krijgen medewerkers de ruimte om te leren en ervaren zij steun van de werkgever? Richting, ruimte en ruggensteun zijn de cruciale factoren om leren, ontwikkelen en loopbaan tot een succes te maken voor medewerkers en organisatie.

Wil je meer informatie of advies?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij kennen de praktijk en weten hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk kunt vormgeven. 

Uit de praktijk

Waardevolle loopbaan- en veranderinzichten bij KCB
Corona, het klimaat, stikstofproblemen, inflatie, hoge energieprijzen: anno 2022 leveren de talloze crises voor veel werkgevers en werknemers een instabiele situatie op. Hoe voorkom je dat zulke onzekerheid duurzame inzetbaarheid ondergraaft? Dit vraagstuk is een mooie aanleiding om inzichten op te halen bij Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB). Dit zelfstandig bestuursorgaan heeft door specifieke sectoromstandigheden al langer ervaring met instabiliteit en veranderopgaven.