skip to main content

Gezondheid

Gezond blijven is cruciaal om te kunnen blijven werken. Voldoende aandacht voor werkomstandigheden, zoals een fijne en veilige werkplek en een goed ingericht werkproces helpen hierbij. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor preventie voor ziekte en ongevallen.

Gezondheidsgevolgen op de lange termijn krijgen te weinig aandacht

Organisaties hebben beleid om ziekte en ongevallen tijdens het werk te voorkomen. Of om werknemers goed en verantwoord te laten re-integreren na ziekte of ongeval. Meestal is er minder aandacht voor de gezondheidsgevolgen van het werk op langere termijn, bijvoorbeeld door te veel psychische of fysieke belasting. Terwijl dit wel bepalend is voor de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers.

Investeer in een gezonder werkproces

Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor deze lange termijn gezondheidsgevolgen. Dit kan bijvoorbeeld door bij het inrichten van het werkproces goed te kijken naar de langetermijneffecten op de gezondheid van de medewerkers. Of door effectief de werkomstandigheden te verbeteren  waar nodig. En bedenk: soms vraagt dit om flinke investeringen, maar het voorkomt uitval en kosten op de lange termijn.

Tools

Aan de slag met werkdruk

Breng oorzaken van werkdruk in kaart en verken oplossingen.

Onze visie op gezondheid

Gezond en veilig werken, nu en in de toekomst. Daarvoor zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk. Samen moeten zij werken aan gezond werk. Hierbij moet aandacht zijn voor de aanpak van de belastende factoren op de gezondheid van medewerkers. Ook op de langere termijn.

Wil je meer informatie of advies?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij kennen de praktijk en weten hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk kunt vormgeven.