skip to main content
  • Home
  • MDIEU Toolkit sectoranalyse: zelf aan de slag

Sectoren die subsidie voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) willen aanvragen, moeten een sectoranalyse uitvoeren. Dat is nog niet zo eenvoudig. SPDI ontwikkelde daarom de Toolkit sectoranalyse. Daarmee kun je binnen je sector zelf aan de slag.

In 5 stappen naar een sectoranalyse

SPDI onderscheidt 5 stappen naar een sectoranalyse. Dankzij de praktische hulpmiddelen in deze toolkit kun je zelf aan de slag. Van een how to of een voorbeeldpresentatie tot een interviewscript of vragenlijst. Je kunt naar eigen smaak en behoefte bepalen welke tools je bij welke stap wilt gebruiken. Zo kom je tot een sectoranalyse waarin de belangrijkste knelpunten en uitdagingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden staan beschreven.

Van sectoranalyse naar activiteitenplan

Na afronding van de sectoranalyse kun je een subsidieaanvraag vanuit MDIEU doen. Daarvoor is een activiteitenplan nodig. SPDI biedt sectoren hulp bij het opstellen daarvan. In een kosteloze ontwerpsessie kijken we samen wat de belangrijkste inzetbaarheidsrisico’s zijn en wat je kunt doen om die risico’s succesvol aan te pakken.