skip to main content
  • Home
  • Innovatiemiddag Duurzame Inzetbaarheid: Ploegendiensten van de Toekomst

Heb jij de innovatiemiddag ploegendiensten van 23 april 2024 gemist, of wil je een lezing, presentatie of workshop nog eens terugzien? Op deze pagina hebben we nagenoeg alle bijdragen voor je verzameld.

Plenaire opening

Tijdens de plenaire opening presenteerde Sam Groen, adviseur arbeidstijden en duurzame inzetbaarheid bij SPDI en FNV, een integrale aanpak voor het verduurzamen van werk in ploegendiensten, en specifiek voor het verminderen van nachtarbeid. Met de speciaal daartoe ontwikkelde checklist nachtarbeid hebben organisaties een tool in handen waarmee ze zelf direct en laagdrempelig aan de slag kunnen om nachtarbeid te verminderen of de negatieve gevolgen van nachtarbeid te beperken.

Workshop 1: Belasting in ploegendienst terugdringen – (Operations en HR manager Astellas)

Voor farmaceutisch bedrijf Astellas was enkele jaren terug de grote uitdaging dat hun bestaande 3-ploegendienstrooster als zeer belastend werd ervaren. In overleg tussen partijen werd besloten om over te schakelen naar een ander ploegendienstrooster met een snellere afwisseling van diensten in combinatie met een kortere werkweek om verlichting te bieden. Deze aanpassing heeft geresulteerd in aanzienlijk meer flexibiliteit voor medewerkers, meer mogelijkheden om verlof aan te vragen en aanzienlijk verminderde werkdruk.

Workshop 2: Deeltijdwerken in ploegendienst – Peter Hagesteijn (Adviseur arbeidstijden AWVN en SPDI)

Deeltijd werken kan één van de oplossingen zijn om de belastende aspecten van werken in ploegendienst te verminderen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe dit via een gestructureerde en gebalanceerde aanpak in ploegendiensten kan worden georganiseerd .

Workshop 3: Een praktische meting van de kwaliteit van roosters. – Jan de Leede (universitair docent HRM, Universiteit Twente en eigenaar adviesbureau ModernWorkx)

Met de GRIP-tool (Gezond Roosteren In Ploegen) kun je gemakkelijk een score laten zien die aangeeft hoe zwaar een rooster is. We meten in 20 roosterkenmerken zowel de fysieke gezondheid als de sociale kant. Zodat je op een objectieve manier met elkaar in gesprek kunt over de kwaliteit van een rooster en roosters kunt vergelijken.

Workshop 4: Voeding en gezondheid bij ploegenwerkers – Alexander van Eekelen (mede-eigenaar van Dag & Nacht Vitaal)

Aan ploegendienst gerelateerde gezondheidsklachten komen veelal voort uit een verstoorde spijsvertering. Aanpassingen in het voedingspatroon – zowel in timing als samenstelling – verbeteren alertheid, slaap en spijsvertering bij medewerkers met onregelmatige diensten. Tijdens deze workshop worden resultaten en succes- en faalfactoren gedeeld van voedingsprogramma’s in 24/7 organisaties van de afgelopen 15 jaar.

Workshop 5: Ploegendienst is topsport en vraagt meer aandacht voor preventie – Sonja Smits (arbeids- en organisatiedeskundige) en Hinke Anja Werkman, (coördinerend bedrijfsarts Zorg van de Zaak)

Het arbeidsrisico ploegendienst en nachtwerk vraagt extra aandacht en komt onvoldoende terug in de basisinstrumenten als de RI&E, het PMO en de arbocatalogus. Integraal Arbobeleid ondersteunt de duurzame inzetbaarheid en veiligheid van de nachtwerker gedurende de gehele loopbaan . Vanuit praktijkvoorbeelden krijg je tips over hoe je als organisatie de ploegendienstmedewerker beter kan faciliteren en begeleiden om zo duurzaam inzetbaar te blijven.

Workshop 7: De dynamiek van arbeidsvoorwaarden en roosters: alleen tijd en geld? – Jana Hazen (adviseur arbeidstijden en duurzame inzetbaarheid AWVN en SPDI)

Hoe vertaal je duurzaam roosteren in concrete arbeidsvoorwaardelijke afspraken? Welke afspraken stimuleren duurzame inzetbaarheid en welke houden dit tegen? Op deze vragen gaan we in aan de hand van goede en minder goede voorbeelden uit de praktijk. We gaan dieper in op afspraken over roosters, toeslagen en het werk zelf. Je krijgt concrete handvatten om je eigen cao te scannen.

Workshop 8: Actiever beleid op vermoeidheid in bedrijven (FRM) – Dr. Christine Baaijens (Manager Research bij Déhora Consultancy Group)

n organisaties waar ook in de nachtelijke uren wordt gewerkt, zijn risico’s, als gevolg van vermoeidheid, onvermijdelijk. Fatigue Risk Management (FRM) richt zich op een integrale aanpak van vermoeidheidsgerelateerde veiligheidsrisico’s. Welke lessen kunnen worden geleerd uit sectoren zoals de luchtvaart, waar FRM al langer wordt toegepast? Hoe kan een actief FRM-beleid ook bijdragen aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Wat komt erbij kijken om binnen de eigen organisatie een succesvol FRM-programma op te zetten?

Workshop 9: Aan de slag met een organisatie aanpak op het verbeteren van gezondheid onder nachtwerkers – Drs. Wendy Schmitz, Arbeids- en Organisatiedeskundige en expert op gebied van nachtwerk in organisaties

Nachtwerk is ongezond, dat is algemeen bekend. Maar wat doen we eraan? Onderzoek biedt verschillende handvatten voor organisaties om het werken in de nacht te beperken en werknemers beter te ondersteunen. Het daadwerkelijk gebruiken van deze strategieën blijkt alleen moeilijker dan gedacht. In deze workshop nemen we je a.d.h.v. praktijkvoorbeelden mee in het aanpakken van nachtwerk.

Workshop 10: ‘Als railinfrabranche moeten we af van het nachtwerk’- Prof. dr. Ira Helsloot (Hoogleraar besturen van veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter RailAlert) en Jan Kees Hofker (directeur RailAlert)

In een symposium over nachtarbeid heeft de Railinfrasector, begin dit jaar, dit revolutionaire standpunt ingenomen. Dat betekent nogal wat op het drukbezette spoor. In deze workshop schetst de voorzitter van RailAlert (kennisplatform arbeidsveiligheid op en rond het spoor) het waarom van dit standpunt en de vertaling daarvan in concrete projecten. Een voorbeeld voor jouw bedrijf of sector?

Workshop 11: Recent en lopend onderzoek: gezondheidseffecten en onderzoek – Dr. Hardy van de Ven. (Onderzoeker bij TNO Healthy Living & Work)

In deze workshop gaan we in op gezond roosteren. Wat is er vanuit de wetenschap bekend over de relatie tussen kenmerken van het rooster en gezondheid, veiligheid en werk-privé balans? En in hoeverre verschilt deze samenhang naar persoonskenmerken zoals leeftijd en ochtend- en avondtype? En, is dat herkenbaar voor jou?

Workshop 12: Individueel maatwerk in ploegendiensten/gelaagd roosteren – Peter Hagesteijn en Sako Hoekstra ( adviseurs arbeidstijden bij de AWVN)

Ploegenwerkers hebben grote behoefte aan zeggenschap over hun werktijden, maar de ruimte daarvoor is in de praktijk soms beperkt. Zelfroosteren komt in bedrijven met collectieve ploegendiensten vaak niet echt van de grond, omdat het moeilijk te organiseren is en werknemers ervoor terugschrikken hun ploegverband los te laten. Er zijn echter naast zelfroosteren ook andere manieren om de zeggenschap van ploegenwerkers over hun rooster te vergroten. In de workshop wordt een aanpak toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden om individueel maatwerk in ploegendienst mogelijk te maken.

Workshop 13: De powernap of “stilstaan” in ploegendienst – Eveliene Arema, adviseur Herstel op het werk, Vita Sentation

De powernap, een korte slaap tijdens de nachtdienst helpt om de slaperigheid te verminderen en de alertheid te vergroten. Maar de powernap is niet de enige manier om jezelf tijdens je dienst een even “uit te zetten” en je energie een boost te geven. Een inspiratiesessie over de learnings van de implementatie van een kort herstelmoment bij ploegendiensten. Best practices bij o.a. Politie, industrie en scheepvaart komen aan bod. Over herstelmogelijkheden, zoals een powernap, en de kunst van het rechargen. Hóe implementeer je dat succesvol, zeker in een ploegendienst omgeving?